l

      VERV KURS FAGLIGE              ARTIKLER M.M    

1990:                           

Utredningsarbeid for Norsk Folkehjelp i asylrett/utlendingsforvaltningens  instruksjonsmyndighet i mottaksapparatet.


2003 -dags dato:      

Foredragsholder og kursleder i regi av Norges Juristforbund med tema  bistandsadvokaten. Medlem av fagutvalget i JUS for dette kurset.                                       

2004:                             

Artikkel i Kritisk Juss om bistandsadvokatens arbeid.


2004 - 2006:               

Deltager i "Fornærmedeutvalget" som resulterte i NOU 2006:10 fornærmede

i straffeprosessen - nytt perspektiv og nye rettigheter."                                     

Utvalgets arbeid resulterte i en rekke lovendringer i straffeprosessloven

og andre lover som styrket fornærmedes rettigheter.


2006 - 2008 :               

Leder i bistandsadvokatutvalget i Den Norsk Advokatforening.


Diverse foredrag:        

Tema fornærmedes rettsstilling:

Foredragsholder under advokatenes fagdager i 2009.

Foredragsholder for ansatte ved KRIPOS, legevakten mv.

Foredragsholder ved kompetansesentrene for                                                                                

sikkerhetspsykiatri, fengselspykiateri og rettspsykiatri  i Oslo mars 2011


                                               Telefon: 22 98 90 40   Fax: 22 98 90 41   E-Post: sekretar@advokatbohinen.no

Tel:22 98 9040

Fax: 22 98 90 41

Sporveisgata 29  0354 Oslo

 sekretar@advokatbohinen.no

Mobil: 97 12 73 08