ﻁ Barnevern

l

                Barnevern

Vi har lang erfaring med å bistå foreldre og ungdom som er part i barnevernssaker, og har ofte saker for Fylkesnemnda for sosiale saker eller for domstolene.


Barnevernssaker har stor betydning for dem det gjelder, særlig hvis det gjelder omsorgsovertakelse.


Advokatens jobb er å gi best mulig råd og støtte til foreldre eller ungdom i saken. Vi gir grundig informasjon og tett oppfølging av våre klienter.


Vi bidrar også i undersøkelsessaker, der målet kan være å bidra til å finne gode hjelpetiltak, slik at barn kan bo hjemme hos foreldrene.


I saker om omsorgsovertakelse har foreldre som har del i foreldreansvaret rett til å ha advokat. Ungdom skal ha en egen advokat når de er fylt 15 år. Yngre barn skal ha advokat i saker som institusjonsplassering på grunn av alvorlige atferdsproblemer.

                                               Telefon: 22 98 90 40   Fax: 22 98 90 41   E-Post: sekretar@advokatbohinen.no