l

       Straffesaker


Vi har lang erfaring som forsvarer for tiltalte i straffesaker, og har oppdrag innen alle typer saker, for eksempel narkotikasaker, voldssaker, ran, tyveri og trafikksaker.


Vi bruker alltid mye tid på å forberede saken sammen med den som er mistenkt. Hos oss er alle saker like viktig, enten de er "store" eller "små".


Vi tar vare på våre klienter både før og etter straffesaker, og besøker jevnlig våre klienter som sitter i varetekt.

     Telefon: 22 98 90 40   Fax: 22 98 90 41   E-Post: sekretar@advokatbohinen.no