ﻁ Bistandsavokat

l

 Bistandsadvokat

De som er offer for seksuelle overgrep,  grov vold eller er etterlatte i drapssaker, har rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Vi arbeider grundig og seriøst som bistandsadvokater og er en viktig støttespiller for offeret. Vi bruker tid på våre klienter, og forsøker å være mest mulig tilgjengelig. Det er viktig at offeret får god informasjon i saken.


Selv om ordningen med bistandsadvokat har eksistert i over 20 år, er offerets interesser fortsatt ikke godt nok ivaretatt. Vi ser det som en viktig del av vår jobb og arbeider for at fornærmedes interesser skal tas bedre vare på. Advokat Anne Kristine Bohinen har blant annet holdt seminar og skrevet uttalelser og artikler om bistandsadvokatens arbeid.


Vi arrangerer kurs for bistandsadvokater i regi av Juss.


                                               Telefon: 22 98 90 40   Fax: 22 98 90 41   E-Post: sekretar@advokatbohinen.no